Back to events Next event Previous event

Description

In the week from 13-16 May, the Ministry of Defence, the Ministry of Foreign Affairs and the 1 German-Netherlands Corps organize several side-events and seminars in The Hague (Malieveld) on the occasion of the exercise Reliable Sword that is executed at the same time.

On the 13th of May (13.00-16.00) NABC will organize with these parties a workshop on the integration of entrepreneurship (E) with the comprehensive approach (Defence, Diplomacy and Development: 3D). This session focuses in general on the role and meaning of E, and more specifically on questions like: What role does Dutch companies in Africa in conflict-affected and/or fragile states?; How can companies cooperate with Defense?; Hoe does a company deal with riots and rebellion? And so on. Experiences and ideas from the private sector are inevitable in drawing up a policy/manual.

We want to determine what private companies can do in different phases. The aim of the workshop is to come up with concrete options to improve the cooperation with the private sector within the comprehensive approach. . The Chief of Defense and the Director-General for International Cooperation will kick off the meeting with a key note speech. After that we are going to discuss four different cases/countries in four separate working groups. We will explore what role the private sector has in a particular case with Ministry of Defense, Foreign Affairs, NGOs et cetera. In every workgroup we are looking for one company  that has experience in the country and in this particular situation to introduce the subject by presenting their case. Moreover, other companies that want to join are more than welcome. Please register to attend this session.

That evening, the conclusion and recommendations made about the 3D+E approach will be presented to the Minister of Defence, Mrs. Hennis-Plasschaert, and to the Minister of Development Cooperation, Mrs. Ploumen.

For an extensive explanation and goal of the symposium, please click on Factsheet.

 

Programme

Tentative Program:

13.00     Arrival and Registration

13.30     Opening by Generaal Tom Middendorp - Chief of Defense (CHOD) (Dutch: Commendant der Strijdkrachten (CDS)) - Ministry of Defense
                And by Rob Swartbol - Director-General for Interntional Cooperation - Ministry of Foreign Affairs

                4 Workshops:
                1) Prevention: Somalia - Moderator Colonel Kees Matthijssen
                2) Intervention/Mediation: South-Sudan - Moderator Bob van der Bijl
                3) Stabilization and Reconstruction: Mali - Moderator Dick Scherjon
                4) Development: Burundi/Rwanda - Moderator Jeroen Rodenburg 

15.30       Conclusion and Summary by Bob van der Bijl - Managing-Director NABC

Moderator of the Day: Dick Scherjon

 

Speakers

General Tom Middendorp: Chief of Defense, Ministry of Defense (Dutch): Als lid van de Bestuursstaf draagt de Commandant der Strijdkrachten (Generaal T.A. Middendorp) bij aan alle integrale beleidsontwikkeling door de Bestuursstaf. Daarbij draagt de Commandant der Strijdkrachten zorg voor de ontwikkeling van het operationele beleid. Uit het geformuleerde (operationele) beleid komen de operationele behoeftestellingen voort. In de rollen van de Commandant der Strijdkrachten als corporate planner, behoeftesteller én corporate operator is de Beleid, plannings- en begrotingsprocedure in belangrijke mate richtinggevend. De Commandant der Strijdkrachten is daarin belast met het opstellen en beheren van de investerings- en exploitatieplannen, de integratie van alle afzonderlijke plannen en het opstellen van het defensieplan. 

 

 

 

 

Bob van der Bijl: Bob van der Bijl is the Managing Director of the Netherlands-African Business Council (NABC). Bob holds a Master-degree in Economics and he has been the driver of NABC’s growth since 2007. His responsibilities include business development; government relations; political lobby; consumer markets & (financial) services and advising African governments on trade and investment promotion. With more than 15 years of experience in the field of doing business in Africa, Bob is an expert in exploring business opportunities in Africa.

 

 

 

 

Rob Swartbol: General-Director for International Cooperation, Ministry of Foriegn Affairs

 

 

 

 

 

 

Dick Scherjon: Rabobank and Ministry of Defense

Practical information

Date: Tuesday 13 May
Time: 13.00-16.00
Location: Malieveld, the Hague
Parking: T.b.d.
Language: English
Dress code: Business Formal
Registration period: until Thursday 8 May

Factsheet

Bedrijfsleven en Overheid: sámen op missie? (Dutch)

Ons land is op vele plaatsen op de wereld op missie: we dragen daar  bij aan ontwikkeling, aan veiligheid, aan perspectief van de bevolking. Op dit moment speelt de inzet van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (inclusief Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Defensie in Mali (zoals dat in het verleden in Bosnië en in Afghanistan het geval is geweest). Steeds nadrukkelijker komt de rol van het bedrijfsleven daarbij naar voren. VNO-NCW, Buitenlandse Zaken en Defensie zetten zich hier al meer dan vijftien jaar gezamenlijk voor in. Inmiddels weten we dat ervaringen en contacten van Nederlandse ondernemers lokale  ondernemers steun kunnen bieden en dat wederzijdse handel , én in het belang van de betrokken ondernemers is, én – mits Do no Harm principes worden gehanteerd  - bijdraagt aan meer stabiliteit en ontwikkeling van de regio.

Dit beleid heeft ook internationaal weerklank gevonden en sinds enige tijd wordt daar de term “comprehensive approach” of 3-D (defence, diplomacy, development) gebruikt. Het gaat niet alleen om de inzet van middelen van Buitenlandse Zaken en van Defensie, het gaat ook om de betrokkenheid van NGO’s en het bedrijfsleven. De betrokken ministeries werken aan een “Leidraad Geïntegreerde Benadering”, waarin ook meer aandacht is voor de invloed van het bedrijfsleven. Het besef dat ook het bedrijfsleven een belangrijke toegevoegde waarde heeft groeit. Het is nu zaak de factor  “Economy” nadrukkelijk te concretiseren.

Wat het bedrijfsleven (en anderen) kan doen is overigens afhankelijk van de omstandigheden die per missie sterk kunnen verschillen. Voor het gemak onderscheiden we hier vier omstandigheden (ook wel te beschouwen als een fasering):

                                                    

  1. Voorkomen (er dreigt een conflict);
  2. Verminderen (het conflict proberen weg te nemen, door bv. tussen strijdende partijen te gaan staan);
  3. Stabilisatie en wederopbouw (het conflict is beëindigd, maar troepen blijven aanwezig om de vrede te bewaren. In die relatief onrustige periode kan begonnen worden met herstel en wederopbouw)
  4. Ontwikkeling (er is een relatief stabiele en veilige situatie ontstaan, maar om deze te bestendigen is ontwikkeling gewenst. Militairen blijven aanwezig om de situatie te bewaken, maar zijn zo veel mogelijk op de achtergrond

 

In de middag van 13 mei willen we vaststellen wat het bedrijfsleven in elke fase kan doen. Na een korte inleiding over de vier fasen (door de Commandant der Strijdkrachten, Tom Generaal Middendorp, en de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, Rob Swartbol) bespreken we in vier werkgroepen vier landen. In de betrokken landen is één van de vier fasen in meer-of-mindere mate van toepassing. We vragen ons in elke workshop af wat het bedrijfsleven specifiek kan doen, in samenwerking met Buitenlandse Zaken, Defensie, NGO’s, lokale spelers, enzovoort. In elke werkgroep presenteert een onderneming een korte case waaruit de betrokkenheid van het bedrijf, met dit land en één van de vier fasen blijkt. De bedoeling is dat elke werkgroep enkele concrete suggesties doet, die ’s avonds gebundeld worden aangeboden aan de betrokken Ministers en aan Bernard Wientjes (die namens VNO-NCW aanwezig zal zijn) tijdens de thema bijeenkomst Geïntegreerde Benadering.

De vier werkgroepen zijn

  1. Mali/stabiliteit (Tbc – workshopleider Dick Scherjon)
  2. Somalië/ voorkomen (Tbd – workshopleider Kolonel Kees Mathijssen, Defensie)
  3. Burundi/ontwikkeling (Tbd –- workshopleider Jeroen Rodenburg, BuZa)
  4. Zuid Soedan/verminderen (Tbd – workshopleider Bob van der Bijl, NABC)

Deze bijeenkomst is voorbereid door een kleine projectgroep van BuZa en Defensie, waaraan van de zijde van het bedrijfsleven is bijgedragen door NABC (Netherlands-Afrika Business Council). Dit omdat de aandacht van Defensie en Buitenlandse Zaken voor Afrika, onder meer ook door de recente missie naar Mali, is toegenomen. Dagvoorzitter is Dick Scherjon, die bij dit onderwerp betrokken is (zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit Defensie). 

Aan het programma kunnen ongeveer 50 personen deelnemen, te verdelen over bedrijfsleven (16) NGO’s (16), Buitenlandse Zaken (10), Defensie (10) en overigen (10). Het streven is om in de vier werkgroepen elk een gelijke vertegenwoordiging van bedrijfsleven, NGO’s, Buitenlandse Zaken en Defensie te laten participeren. Bedrijven worden benaderd door NABC en NGO’s door BuZa. Deelnemers kunnen een voorkeur voor een specifieke workshop kenbaar maken. De overige deelnemers worden op persoonlijke titel uitgenodigd door de projectgroep.

Event details

Symposium 'Private sector's contribution to Comprehensive Approach'
From May 13, 2014
Till May 13, 2014
NABC events
Seminar
The Hague, Netherlands
maryn.kleingeld@nabc.nl
0703043618