Back to events Next event Previous event

Description

Last year, we organised a workshop on the integration of entrepreneurship (E) with the comprehensive approach (Defence, Diplomacy and Development: 3D). This session focused in general on the role and meaning of E, and more specifically on questions like: What role does Dutch companies in Africa in conflict-affected and/or fragile states have?; How can companies cooperate with Defense?; Hoe does a company deal with riots and rebellion?; What opportunities are there for the Dutch private sector?; and so on. Experiences and ideas from the private sector are inevitable in drawing up a policy/manual.

Policy-makers believe that the E's role in local security and missions in increasing. After all, economic growth and security go hand in hand and reinforce each other. The private sector might have a role in conflict resolution, conflict recognition, providing useful information for military intervention/mission and they might benefit of the created opportunities during the reconstruction. Military presence, on the other hand, can also secure your businesses.

Criticism on security missions often focuses on the exclusion of existing knowledge from the ground, such as Dutch businesses that are locally operating.  During this exercise, preparations will be made for military performance in South-Sudan. All Dutch and German companies that are operating in South-Sudan are more than welcome to participate to share their vision about military involvement and how they can contribute to the mission. Your time contribution will be modest and transport and accommodation will be provided by the Ministry of Defence. NABC will be present as well.

“Common Effort 2015”

May 18-22, 2015, Berlin, Germany

– an exercise and event to build effective interaction between civil and military organisations –

Operational experience has shown that building effective interactions between civilian and military actors is essential to address the challenges in crisis situations. Experiencing the different roles and perspectives, timelines, backgrounds, values, interests of each other will improve and foster the understanding between the civil and military actors. This will help to develop a comprehensive or integrated approach appropriate for the complexities of a mission.

The First German Netherlands Corps (1GNC) and the Netherlands Ministry of Foreign Affairs in cooperation with NGOs are planning an exercise and event for intensive civil-military interaction. Building on exercises since 2010, which included many civil, governmental and military actors, Common Effort 2015 will have a new exercise format focusing on planning and ending a mission, using a realistic scenario based on (historical)  situations in South-Sudan and the UNMISS mandates.  A main theme is the Reconciliation process. The new format should allow for rich interactions between participants in relevant scenario contexts while keeping time costs as low as possible.

Common Effort  2015 is planned for May 18-22, 2015 at the Julius Leber Barracks in Berlin, Germany. We expect representatives from the German and Netherlands ministries, International organisations, non-governmental organisations, private parties, police, and 1GNC.

Parallel to the exercise Common Effort 2015 a ‘formal’ Common Effort Community will be established where the participants subscribe to the efforts to develop the Comprehensive Approach further (see the Common Effort Community flyer).  

For more information, please contact Maryn Kleingeld.

Programme

Click on the image below to download the full programme:

Transport will take place on either:

Monday 18 May Rotterdam-Berlin
Friday 22 May Berlin-Rotterdam

or:

Wednesday morning 20 May Rotterdam-Berlin
Wednesday evening 20 May Berlin Rotterdam

Factsheet

Bedrijfsleven en Overheid: sámen op missie? (Dutch)

Ons land is op vele plaatsen op de wereld op missie: we dragen daar  bij aan ontwikkeling, aan veiligheid, aan perspectief van de bevolking. Op dit moment speelt de inzet van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (inclusief Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Defensie in Mali (zoals dat in het verleden in Bosnië en in Afghanistan het geval is geweest). Steeds nadrukkelijker komt de rol van het bedrijfsleven daarbij naar voren. VNO-NCW, Buitenlandse Zaken en Defensie zetten zich hier al meer dan vijftien jaar gezamenlijk voor in. Inmiddels weten we dat ervaringen en contacten van Nederlandse ondernemers lokale  ondernemers steun kunnen bieden en dat wederzijdse handel , én in het belang van de betrokken ondernemers is, én – mits Do no Harm principes worden gehanteerd  - bijdraagt aan meer stabiliteit en ontwikkeling van de regio.

Dit beleid heeft ook internationaal weerklank gevonden en sinds enige tijd wordt daar de term “comprehensive approach” of 3-D (defence, diplomacy, development) gebruikt. Het gaat niet alleen om de inzet van middelen van Buitenlandse Zaken en van Defensie, het gaat ook om de betrokkenheid van NGO’s en het bedrijfsleven. De betrokken ministeries werken aan een “Leidraad Geïntegreerde Benadering”, waarin ook meer aandacht is voor de invloed van het bedrijfsleven. Het besef dat ook het bedrijfsleven een belangrijke toegevoegde waarde heeft groeit. Het is nu zaak de factor  “Economy” nadrukkelijk te concretiseren.

Wat het bedrijfsleven (en anderen) kan doen is overigens afhankelijk van de omstandigheden die per missie sterk kunnen verschillen. Voor het gemak onderscheiden we hier vier omstandigheden (ook wel te beschouwen als een fasering):

                                                    

  1. Voorkomen (er dreigt een conflict);
  2. Verminderen (het conflict proberen weg te nemen, door bv. tussen strijdende partijen te gaan staan);
  3. Stabilisatie en wederopbouw (het conflict is beëindigd, maar troepen blijven aanwezig om de vrede te bewaren. In die relatief onrustige periode kan begonnen worden met herstel en wederopbouw)
  4. Ontwikkeling (er is een relatief stabiele en veilige situatie ontstaan, maar om deze te bestendigen is ontwikkeling gewenst. Militairen blijven aanwezig om de situatie te bewaken, maar zijn zo veel mogelijk op de achtergrond

 

In de middag van 13 mei willen we vaststellen wat het bedrijfsleven in elke fase kan doen. Na een korte inleiding over de vier fasen (door de Commandant der Strijdkrachten, Tom Generaal Middendorp, en de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, Rob Swartbol) bespreken we in vier werkgroepen vier landen. In de betrokken landen is één van de vier fasen in meer-of-mindere mate van toepassing. We vragen ons in elke workshop af wat het bedrijfsleven specifiek kan doen, in samenwerking met Buitenlandse Zaken, Defensie, NGO’s, lokale spelers, enzovoort. In elke werkgroep presenteert een onderneming een korte case waaruit de betrokkenheid van het bedrijf, met dit land en één van de vier fasen blijkt. De bedoeling is dat elke werkgroep enkele concrete suggesties doet, die ’s avonds gebundeld worden aangeboden aan de betrokken Ministers en aan Bernard Wientjes (die namens VNO-NCW aanwezig zal zijn) tijdens de thema bijeenkomst Geïntegreerde Benadering.

De vier werkgroepen zijn

  1. Mali/stabiliteit (Tbc – workshopleider Dick Scherjon)
  2. Somalië/ voorkomen (Tbd – workshopleider Kolonel Kees Mathijssen, Defensie)
  3. Burundi/ontwikkeling (Tbd –- workshopleider Jeroen Rodenburg, BuZa)
  4. Zuid Soedan/verminderen (Tbd – workshopleider Bob van der Bijl, NABC)

Deze bijeenkomst is voorbereid door een kleine projectgroep van BuZa en Defensie, waaraan van de zijde van het bedrijfsleven is bijgedragen door NABC (Netherlands-Afrika Business Council). Dit omdat de aandacht van Defensie en Buitenlandse Zaken voor Afrika, onder meer ook door de recente missie naar Mali, is toegenomen. Dagvoorzitter is Dick Scherjon, die bij dit onderwerp betrokken is (zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit Defensie). 

Aan het programma kunnen ongeveer 50 personen deelnemen, te verdelen over bedrijfsleven (16) NGO’s (16), Buitenlandse Zaken (10), Defensie (10) en overigen (10). Het streven is om in de vier werkgroepen elk een gelijke vertegenwoordiging van bedrijfsleven, NGO’s, Buitenlandse Zaken en Defensie te laten participeren. Bedrijven worden benaderd door NABC en NGO’s door BuZa. Deelnemers kunnen een voorkeur voor een specifieke workshop kenbaar maken. De overige deelnemers worden op persoonlijke titel uitgenodigd door de projectgroep.

Presentations

Photos May 2014

   

Event details

Common Effort 2015
From May 18, 2015
Till May 21, 2015
NABC events
Training
Berlin, Germany
maryn.kleingeld@nabc.nl
0703043618